Lineaariliikkeet | Robot Power
Järeä lineaariliikeetorni suurille kuormille

Lineaariliiketorni hammastangolla ja johteella suurille kuormituksille. Torni on lähes 6 m korkea.

Enkooderi

Huokea pneumaattinen lineaariliike

Robot Power lineaariliikkeet teollisuusroboteille.

Teolllisuusrobottien työaluetta voidaan laajentaa asentamalla robotti lineaariakselille.

Akselit voivat olla robotin ohjauksen synkronisia lisäservoakseleita, jolloin niiden ohjaus tehdään aivan kuten muidenkin robotin akselien.

Lineaariakselit voivat muodostaa myös oman kokonaisuutensa, jolla on oma ohjaus.

Yksinkertaisimmillaan käyttönä on paineilmasylinteri. Paineilmasylintereillä saadaan muutama kiinteä paikoitusasema robotille.

Energiansyöttö tehdään yleensä kaapeliketjun kautta. Suoraan lattialla olevat johteet ovat käytännössä aina suojassa.

Liikeyksiköt modifioidaan aina käyttökohteen mukaan. Robot Power on on toteuttanut useiden servoakseleiden kokonaisuuksia.

Asentamalla robotti kolmen toisiinsa nähden kohtisuorassa olevan lineaariakselin kokonaisuuteen, saavutetaan robotille mittava työalue.